Starosta Kopřivnice: ODS má opět šanci stát se nejsilnější stranou na pravici
27. října 2015

Starosta Kopřivnice: ODS má opět šanci stát se nejsilnější stranou na pravici

Ačkoliv je v sedmičlenné radě města zastoupeno šest volebních stran a sdružení, koalice přesto disponuje pouze těsnou většinou jednoho hlasu. Jak se to projevuje na spolupráci a naplnění předvolebních slibů? V rozhovoru, který poskytl pro ParlamentníListy.cz Miroslav Kopečný (ODS), zhodnotil nejen uplynulý rok a svůj první rok ve funkci. Prozradil nám také, proč je přesvědčen, že stát komplikuje a omezuje výkon samosprávy, a co nového plánuje ve městě do budoucna.

Od posledních komunálních voleb uplynul již rok. Co se za Vašeho působení v Kopřivnici změnilo?

Město má zpracovaný Strategický plán rozvoje do roku 2022, který byl navíc v roce 2014 aktualizován. Akční plán potom upřesňuje konkrétní akce na dva roky dopředu s vazbou na rozpočet města. V letošním roce jsme tedy především dokončovali investiční akce spolufinancované z fondů EU. Byly ukončeny stavební úpravy a přístavba krytého bazénu, na Zimním stadionu byla realizována rekonstrukce chlazení včetně nové ledové plochy a na ZŠ E. Zátopka rekonstrukce školního sportovního hřiště, byla dokončena revitalizace sídliště Kopřivnice –Jih v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. V oblasti energetických opatření jsme provedli zateplení dvou mateřských školek. Byl dokončen varovný a monitorovací protipovodňový systém města, krajská správa silnic dokončila rekonstrukci silnice III. třídy procházející městem včetně opravy tří mostů, …… . Současně jsme zahájili projektovou přípravu prioritních akcí vycházejících z koaliční smlouvy – celkové rekonstrukce centra města a pokračování rekonstrukce páteřní místní komunikace ve směru na Štramberk.

V politice však nejste nováčkem a v minulém volebním období jste byl navíc 1. místostarostou. Je ale přesto něco, co Vás po nástupu do funkce překvapilo?

Vzhledem k tomu, že jsem v minulém volebním období po dobu nemoci starosty, téměř rok zastupoval, věděl jsem rámcově, co mě čeká. Nyní si však více uvědomuji, s jak širokým spektrem problematiky si musí dnes starosta umět poradit. Příslušná ministerstva nám v tom ale moc nepomáhají – naopak, někdy svou nečinností, v horším případě vydáváním nepřipravených (bez znalosti reálného stavu) opatření nám naši práci ještě komplikují.

Jak byste hodnotil s odstupem času spolupráci uvnitř koalice, na níž jste se dohodli společně se zástupci, KDU-ČSL, Sdružení nezávislých Kopřivnice, NEZÁVISLÍ, PRO Sport a Zdraví plus Piráti a Změna pro Kopřivnici? Koalice má v jednadvacetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu 11 hlasů. Nevnímáte to jako riziko? Domníváte se, že vyjednaná koalice, vydrží celé volební období?

Jako riziko tuto skutečnost určitě vnímám. Je to výsledek komunálních voleb v roce 2014, které podobným způsobem zamíchaly složením obecních zastupitelstev v celé ČR. V sedmičlenné radě města máme navíc zastoupeno šest volebních stran a sdružení. Tím pádem je projednávání některých bodů v RM složitější a je potřeba podstatné věci předjednávat. Proti předchozí praxi se tak vše trochu zpomalilo. Těsnou většinu 11 hlasů jsme však měli i minulém volebním období a koalice vydržela.

Plánujete v nejbližší době rozšíření parkovacích stání pro návštěvníky polikliniky?

V těsné blízkosti polikliniky se nachází nevyužitý pozemek ve vlastnictví společnosti Slumeko s.r.o., 100% vlastněné městem. V těchto dnech jsme zahájili jednání o využití tohoto území k vybudování parkoviště, kde by mohlo vzniknout až 65 parkovacích míst využitelných také pro potřeby Zimního stadionu. O finanční spoluúčasti jednáme také se společností Therápon 98 a.s., vlastníkem polikliniky.

Má město prostředky na  dostavbu domova pro seniory, po níž občané volají?

Vzhledem k tomu, že výše investice do výstavby domova pro seniory převyšuje částku 100 mil.Kč, hledá město alternativní způsob realizace a financování stavby. Jednáme s některými společnostmi zabývajícími se výstavbou a zejména provozováním domovů, protože za dobu přípravy tohoto záměru již máme jasnou představu o úrovni poskytovaných služeb v takovém zařízení.

Častým problémem bývá nejen zajištění dostatku ubytovacích služeb pro seniory, ale i celkové financování sociální oblasti. Jak byste hodnotil situaci v Kopřivnici?

Město Kopřivnice disponuje 120 byty zvláštního určení, které jsou přidělovány osobám se zdravotním postižením či seniorům. Toto množství se v současné době jeví jako dostatečné. V případě řešení své sociální situace mohou senioři taktéž využít možnost přidělení tzv. sociálního bydlení či bydlení v městské ubytovně. Co se týká pobytových sociálních služeb pro seniory, ve městě působí pro seniory pobytová odlehčovací služba a sociální lůžka ve zdravotnických zařízeních. Pobytová sociální služba domov pro seniory v Kopřivnici není, tato potřeba je v současné době zajištěna prostřednictvím domovů pro seniory v okolí. Z hlediska financování sociálních oblasti je z rozpočtu města podporována příspěvková organizace města, která zajišťuje široké spektrum sociálních služeb, mimo jiné i  pečovatelskou službu a pobytovou odlehčovací službu pro seniory. Dále jsou z rozpočtu města prostřednictvím dotací financovány další služby působící na území města, v případě služeb pro seniory jsou podporovány zejména terénní služby.

Kopřivnice obhájila loňské vítězství v soutěži o nejodpovědnější obec Moravskoslezského kraje. V čem tkví podle Vás podstata Vašeho úspěchu?

Již léta se snažíme o vyvážený rozvoj města ve všech jeho oblastech. Osvědčeným nástrojem, který nás provází touto cestou je pro nás implementace místní Agendy 21, jako jedné z metod kvality ve veřejné správě. Díky zapojení do Národní sítě Zdravých měst čerpáme zkušenosti a nápady prostřednictvím sdílení dobré praxe. Zapojení veřejnosti do komunitního plánování rozvoje města, projednávání projektových záměrů, diskuse o problémech, které občany zajímají je pro  nás běžnou praxí.

Na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže musíte uznat výsledky výběrového řízení na ,,Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice", které jste zrušili. Jaké to bude mít pro město důsledky? Proč pro Vás bylo nové výběrové řízené tak důležité?

Město Kopřivnice respektuje rozhodnutí ÚOHS. Při přípravě realizační smlouvy s vítězem soutěže jsme však zjistili pochybení u dvou uchazečů o zakázku, včetně vítěze, a tyto jsme museli ze soutěže vyloučit. V současné době čekáme na reakci uchazečů a je možné, že v případě podání námitek, se naší veřejnou zakázkou, bude možná opět zabývat ÚOHS. V opačném případě dojde patrně ke zrušení celé zakázky, protože v soutěži zůstane pouze jeden uchazeč a od jejího vyhlášení uplynulo již téměř tři a půl roku.

Jak to vypadá s Vaším záměrem vybudovat symbolické centrum města?

V současné době se zpracovává studie celkové rekonstrukce centra města. Práci, kterou radnice architektům zadala, se skládá z několika částí. V první fázi půjde o podrobné zmapování a vyhodnocení již existujících limitů prostranství v centru města. Odborníci tak budou muset posoudit aktuální rozmístění inženýrských sítí, dopravní limity, majetkové vztahy, vedení stávajících pěších a dopravních tras a mnoho dalšího. Další částí zakázky je urbanisticko-architektonický návrh budoucí podoby centra Kopřivnice zohledňující nejen již zmíněné limity území, ale také zadání, které bylo projednáno nejen v radě města, ale i na veřejném projednání s občany. V návrhu rozpočtu pro rok 2016 je plánována příprava projektová dokumentace a realizace 1. etapy.

Na závěr se zeptám, jak byste hodnotil současné vedení ODS? Věříte, že se mu zdárně podaří restartovat stranu?

Nejnovější průzkumy volebních preferencí naznačují, že podpora ODS již několik měsíců roste. To je nepochybně důkaz toho, že restart již máme za sebou a ODS má opět šanci stát se nejsilnější stranou na pravici. Nyní je potřeba viditelně nabízet občanům srozumitelná, jednoduchá a rozumná řešení v oblastech, kde si stávající vládní koalice evidentně neví rady. Současné spory v koalici a některé aktuální kauzy vysoce postavených politiků vládnoucích stran dávají naději na posílení pozice stran, které již očistným procesem prošly.

 

Zdroj: Parlamentní listy