Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Michal Velička

předseda místního sdružení

David Geryk

místopředseda místního sdružení

Jiří Zorník

místopředseda místního sdružení

Jaroslav Slabák

pokladník místního sdružení

Petr Nevřivý

člen místní rady

Martin Šašek

člen místní rady

Jan Zavřel

člen místní rady