Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jindřich Kvapil

předseda místního sdružení

Olga Makrlíková

místopředsedkyně místního sdružení

Jiří Plíhal

pokladník místního sdružení