Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jaroslav Pavlík

předseda místního sdružení

Hedvika Klementová

místopředsedkyně místního sdružení

Hana Pavlíková

pokladnice místního sdružení