Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Rudolf Salvetr

předseda místního sdružení

Štěpán Bečvář

místopředseda místního sdružení

Martin Mašek

pokladník místního sdružení

Petr Fiala

člen místní rady

Miloš Chroust

člen místní rady

Lukáš Kopecký

člen místní rady

Josef Kroupa

člen místní rady