Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petr Švejda

předseda místního sdružení

Josef Suchý

místopředseda místního sdružení

Vladimíra Holubová

pokladnice místního sdružení

Vlastimil Kothánek

člen místní rady

Lukáš Stehlík

člen místní rady