Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Lukáš Hanes

předseda místního sdružení

Michal Muláček

místopředseda místního sdružení

Radek Větrovec

místopředseda místního sdružení

Barbora Nováková

pokladnice místního sdružení

Miroslav Bernášek

člen místní rady

Otakar Černý

člen místní rady

Petr Drnec

člen místní rady

Filip Jícha

člen místní rady

Dan Jiránek

člen místní rady

Jakub Kabourek

člen místní rady

Jan Kruliš

člen místní rady

Vojtěch Munzar

člen místní rady

David Starý

člen místní rady

Leoš Stránský

člen místní rady

Pavel Šulek

člen místní rady