6. srpna 2021

Záštita akcí k poctě 1100. výročí zavraždění kněžny sv. Ludmily

Letošní rok je Rokem sv. Ludmily – připomínáme si významné výročí 1100 let od zavraždění první české kněžny sv. Ludmily, historicky první doložené ženy panovnice, světice a babičky v českých dějinách. Senát věnuje osobnosti sv. Ludmily zvláštní pozornost, což je patrné i z mnoha akcí uspořádaných zde k tomuto výročí v průběhu uplynulých let, které jsem měl tu čest zde osobně hostit.

Svatá Ludmila je mi blízká i proto, že její životní pouť skončila v půvabné obci mého obvodu Tetíně, kde je dodnes cítit duchovní odkaz počátků křesťanství v českých zemích. V Senátu proběhlo k tomuto výročí již několik akcí počínaje minulým rokem a 4. srpna letošního roku se uskutečnila vernisáž ke dvěma výstavám, které zde instaloval Spolek sv. Ludmily 1100 let z Tetína, jehož posláním je péče o odkaz této české světice. Venkovní výstavu si mohou zájemci prohlédnout ve Valdštejnské zahradě do konce srpna a poutavá výstava s mnoha artefakty v Mytologické chodbě Senátu ČR „Kněžna sv. Ludmila“ bude pro veřejnost přístupná se začátkem září a potrvá do 17. října. V září bude ještě příležitost navštívit ve Valdštejnské zahradě slavnostní koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK „K poctě českých patronů“. Slavnostní zakončení Roku sv. Ludmily nás čeká v Senátu 12. října 2021.

Jiří Oberfalzer

místopředseda Senátu PČR
člen předsednictva senátorského klubu ODS
1. místostarosta Králova Dvora