Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Michal Chládek

předseda místního sdružení

Zdeněk Dvořák

místopředseda místního sdružení

Jiří Pokorný

pokladník místního sdružení

David Brdička

člen místní rady

Michal Chládek

člen místní rady

Radomír Vavrouch

člen místní rady