Jiří Masopust

člen regionální rozhodčí komise
místopředseda místního sdružení