#ODSMISE

16. října 2019
#ODSMISE

Pro další pozitivní vývoj ODS je třeba se nacítit na tep doby a posunout se dál. Zvláště dnes, kdy ODS čelí různým důležitým úkolům, jak v poslanecké sněmovně tak na magistrátu. Ale prožívá i pozitivní změny. Například v důsledků cílené práce máme novou starostku na Praze 5. Ve světě nových technologií, sdílené ekonomický by i politika měla jít s dobou a vyvíjet se v souladu s náladou ve společnosti. Dovolit občanům přispět svoji kreativitou a dokázat, že jejich názorů si vážíme. Dát jim ten nejlepší důvod proč volit ODS, posílít kolektivní vědomí ve vlastních řadách a získat nové voliče. A to vše je možné pomocí MISE.

Co je MISE?

MISE je základní myšlenkou a srdcem strany. Dá se přirovnat k Ústavě, je základním měřítkem veškerého politického působení. Mise se podstatně liší od jakéhokoliv volebního sloganu, jelikož vychází z tzv. přirozených a etických principů a proto je každému blízká. V tom je její síla.Mise je tím důvodem, proč jste kdysi do strany vstupovali a je to, to co je cítit srdcem. Mise je kritériem, podlé kterého na sklonku života budete hodnotit svůj život a která odpoví na otázku proč jste se politikou zabývali a zda-li to pro Vás nebyla ztráta času. MISE je majákem, který Vám neustále svítí na cestu a i kritériem hodnocení dosaženého úspěchu.

Pro mně takovou #ODSMISI je Svoboda jednotlivce a demokracie. Právní stát.

Proč mít MISI?

MISE je to, co má každá úspěšná firma, ale žádná politická strana, +aspoň ne v ČR. Když přijímáme nové členy většinou slyšíme, že jsou dlouhodobými voliči, že jsou pravicově orientované a názory ODS jsou si jim blízké, ale možná sami cítíte, že je toho málo. Není to „to pravé proč“. Když řekneme, že spouštíme novou volební kampaň vidíme před sebou práci, ale ne poslaní. Mise je to, co udělá z práci poslaní, mise je to, co řekne členům, příznivcům, voličům proč volí ODS, mise, jakožto přirozený princip, bude rezonovat s jejich srdci a dá lidem mnohdy již ztracenou víru, budou li věřit členové a příznivci, tak to přitáhne daleko více voličů. Pokud se podíváme na začátek vzniku ODS , tehdy taková MISE tu byla a ačkoliv se tomu neříkalo Mise, každý věděl proč volí ODS, jenže časem se na to pozapomnělo.

Mise je „ústavou“,tím základním kriteriem , podle kterého každý člen ať už poslanec, senátor, starosta, radní, od nejvyššího po nejnižší článek bude posuzovat své vlastní jednaní, zda-li je to v souladu s misi. Pokud budou voliči věřit, že tento základní kriterium existuje a je dodržován, tak získáme jejich plnou důvěru. Pozice ODS již nebude reaktivní, kdy reaguje na údalostí jež nastaly, nýbrž proaktivní, kdy samá tvoří události na základě MISE, která začne žit vlastním životem.

Vytvoření MISE

Misi nejde nařídit seshora, na základě ustavujicích dokumentů, postanovení atd., takto to nefunguje. Veškeré „ kouzlo“ MISE je v tom, že ji tvoří KAŽDÝ, jen tak jí uvěří a pojmou za svou. Takže ji musíme vytvořit všichni společně, a proto se na Vás obracím. Taktéž jsem o tom mluvila s naším předsedou Mgr. Zdeňkem Zajíčkem a jak zcela správně podotkl taková MISE by měla viset v každé oblasti a být vždy na očích.

Proto navrhuji, spustit kampaň na síti #ODSMISE, kde by mohl každý přispět tvořit nebo jen sledovat jak se MISE vytváří, kde by každý napsal to své opravdové „proč“ je v ODS, za co bojuje, čeho chce skutečně dosáhnout.

Ideální je aby ODS měla MISI jako strana, každá oblast by na základě hlavní MISE by vytvořila MISI vlastní, upravenou dle reálií dané oblastí a tak dále.

Možná tento názor je moji profesionální deformaci business coache, ale vím že MISE změnila spoustu firem z průměrných na nejlepší, tak proč toho nevyužit v politice?!

Katherine Mikel Bavinova

místopředsedkyně MS ODS Jinonice

Štítky:
komentář