Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Kukla

předseda místního sdružení

Milan Mrkva

místopředseda místního sdružení

Bohuslav Kohoutek

pokladník místního sdružení

Miroslav Bříza

člen místní rady

Jiří Skřivánek

člen místní rady