Ing. Marie Veselá

členka regionální rozhodčí komise