Korespondenční volba je správný a bezpečný krok, říká poslankyně Decroix

17. ledna 2024
Korespondenční volba je správný a bezpečný krok, říká poslankyně Decroix

(EuroZprávy.cz) Mají opoziční obstrukce v parlamentu nad tématem korespondenční volby smysl? Jak těžké je takové volby zmanipulovat a je projednávaná změna vůbec potřebná? Nejen na to se EuroZprávy.cz zeptaly poslankyně Evy Decroix (ODS). Korespondenční volba je totiž na programu středeční schůze Poslanecké sněmovny a čeká se tuhý boj koalice s opozicí.

Opozice mluví o tom, že se tímhle krokem vláda snaží zvrátit příští prohrané volby, případně mluví rovnou o ohrožení demokracie. Jak vnímáte korespondenční volbu vy a proč ji Česká republika potřebuje?

Pokud Češi žijící v zahraničí mají zájem se podílet na tom, jak funguje a kam se bude ubírat v České republice veřejný život, měli bychom jim to umožnit. Tady jen podotýkám, že to, že někdo v době voleb žije v zahraničí, nemusí vždy znamenat, že už nemá žádné vazby na Českou republiku, neplatí daně a tak podobně, co slýcháme od opozice. Sama jsem v zahraničí několik let žila a chtěla jsem být nadále součástí toho, co se zde děje. Jenomže nyní je velmi složité se ze zahraničí účastnit voleb.

Představte si, že byste k volbám museli jet několik hodin, přes půl Ameriky nebo celou Austrálii. To vždy není pro lidi žijící v zahraničí možné – mají rodiny, nemohou odjet, nemají na takovou cestu prostředky a tak dále. Cílem korespondenční volby tedy je umožnit Čechům žijícím v zahraničí dostupnou cestu účastnit se voleb na dálku a současně nabídnout takový nástroj, který bude dostatečně bezpečný pro celý volební systém. Jsem přesvědčena, že předložený návrh korespondenční volby je správným nástrojem.

Jak bude zajištěna bezpečnost korespondenční volby?

Zákon je technicky poměrně detailní. Logika korespondenční volby stojí na principu, že v zahraničí formou korespondenční volby mohou volit pouze Češi, kteří jsou zapsáni ve zvláštním volebním okrsku. K zápisu do tohoto okrsku, který je veden u zastupitelského úřadu je nutné doložit bydliště v zahraničí. Toto je první bezpečnostní pojistka, aby systém byl využíván jen těmi, pro které je určen. Samotná volba je založena na žádosti voliče o korespondenční volbu, která musí být podána v dostatečné lhůtě před konáním voleb. Volič následně obdrží dvě obálky a pokyny, jak s nimi nakládat. Hlasovací lístky si vytiskne z internetu. Zákon upravuje velmi detailně, jakým způsobem je následně s obálkami nakládáno při sčítání. Zákonu i těmto technickým parametrům jsem se s kolegy poměrně detailně věnovala, věřím, že jsou nastaveny tak, aby opravdu bezpečnost a s ní související důvěryhodnost voleb zajištěny byly.

Přestože statistiky z jiných států o tom nesvědčí, mluví se o tom, že touto cestou dojde k posílení množství voličů, jak by tedy vlastně korespondenční volba mohla ovlivnit volební účast?

Hovoříme o tom, že v zahraničí by touto cestou mohlo volit několik stovek tisíc Čechů. V rámci celkového počtu voličů se nejedná o zcela zásadní číslo. I proto si myslím, že obviňování opozice, že korespondenční volba je činěna z nějakých důvodů předpokladů vlastního volebního zisku aktuální koalice, je tak trošku lichá. Na straně druhé je správné lidem, kteří volit chtějí, umožnit tak způsobem, který odpovídá dnešnímu způsobu života a mobilitě obyvatelstva. Dlouhodobě se stejně jako mnoho dalších evropských států potýkáme s klesajícím zájmem veřejnosti o zapojení se do politického života, proto je korespondenční volba správný krok, který odstraní překážky v tomto zapojení, které se jeví jako zbytečné.

Ve chvíli, kdy ČR řeší korespondenční volbu, už mnohé státy fungují s online volbami. Nebylo by spíš na místě zavést hlasování přes internet?

Nemyslím si, že máme dnes státní správu natolik digitalizovanou, aby bylo možné považovat digitální volbu za bezpečnou. Korespondenční volba se tak jeví jako určitý kompromis umožňující jak dálkovou účast ve volbách, tak principiální bezpečnost. Osobně znám od manžela Francouze digitální způsob volby a jistě je to nástroj, o kterém bychom mohli přemýšlet do budoucna.

(Autor: Petr Nutil)

Rozhovor vyšel na Eurozprávy.cz.

Eva Decroix

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
krajská zastupitelka
předsedkyně regionálního sdružení
členka oblastní rady