Proč se v Česku každou hodinu rozvádí dva až tři manželské páry
6. února 2023

Eva Decroix: Proč se v Česku každou hodinu rozvádí dva až tři manželské páry

(Drbna.cz) Při pohledu na statistiky rozvodovosti v Evropské unii dospějeme k několika zajímavým faktům. Předně Česká republika se v počtu rozvodů oddělila od zbývajících zemí střední Evropy a spolu s Pobaltím a Skandinávií tvoří absolutní nelichotivou špici v počtu rozvodů. Jedním z příčin může být i spojitost s počtem obyvatel, kteří se nehlásí k žádnému náboženství

Z evropského žebříčku je totiž patrné, že menší rozvodovost mají silně katolické státy. Podle mého názoru, ale víra nehraje v počtu rozvodů rozhodující úlohu. Přikláním se k názoru, že česká rozvodovost je jakási sněhová koule, která na sebe nabaluje nové generace, které ve svých rodinách viděli rozvod jako zcela normální věc a takto přistupují i k vlastnímu manželství. Proto je také nejčastější příčinou rozvodu v České republice uváděn neuvážený sňatek. A ještě více než neuvážený sňatek se často jedná o neuvážený rozvod. Jednou z neviditelných avšak nepřehlédnutelných příčin stavu rozvodovosti u nás, ale i v zahraničí je neochota na vztahu a manželství pracovat, obecně řečeno komunikovat, mluvit spolu.  Otázka je také, zda-li stát, dělá dostatečně proto, abychom v budoucnu dopadly statisticky lépe než je to mu nyní. Jednou z možností, jak bojovat s vysokou rozvodovostí jsou opatření rodinné politiky.  Jsem ráda, že z pera Ministerstva práce a sociálních věcí má vzniknout zákon o podpoře rodiny, který má podpořit opatření umožňující manželem včas se obrátit na pomoc, když se rodina ocitla v krizi. Jakkoliv totiž můžeme říci, že stát by neměl zasahovat ani vyvíjet zvláštní pozornost ve vztahu k věci natolik soukromé a intimní jako je manželství nebo rozvod, opak je pravdou. Na prvním místě tu jde totiž nejen o rodinu, ale především o děti. Rozvody mají nejhorší dopady právě na dítě. Rozvodem rodičů je postiženo kolem 23 tisíc dětí. 
 

Eva Decroix
1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
krajská zastupitelka
předsedkyně regionálního sdružení
členka oblastní rady

Více o autorovi