20. října 2022

Tisková zpráva k povolebnímu vyjednávání ODS a KDU-ČSL

Tisková zpráva
19. 10. 2022 v Jihlavě

Měsíc vyjednávání o koalici se blíží k výsledku. Nerodil se lehce.

Dnes proběhlo již třetí společné povolební jednání rady ODS Jihlava a Městského výboru KDU-ČSL Jihlava, kde byly představeny i širším základnám výsledky komunálních voleb a byly rekapitulovány výsledky vyjednávání. Dosavadní průběh vyjednávání neumožnil složení koalice na žádném půdorysu a vyjednávací tým byl pověřen jednáním s ANO 2011 za podmínky neúčasti obžalované Jany Nagyové v koalici.

Devatenáctičlenná koalice není v zájmu města

ODS a KDU-ČSL v počátcích otevřela jednání se subjekty PIFO a STAN o společné koalici, která by měla sílu 19 hlasů (těsnou většinu v zastupitelstvu o 1 hlas). Realizovaná jednání nevedla k cíli, především z důvodů programových a názorových nesouladů, ale i vysokých požadavků oslovených stran a hnutí. „Devatenáctičlenná koalice by byla příliš křehká a velkým rizikem pro řádné fungování města a dosahování strategických cílů v nadcházejícím náročném období“, doplnil předseda ODS a člen vyjednávacího týmu Ing. arch. David Beke.

Spojení ODS a KDU-ČSL, ANO, STAN a PIFO bez úspěchu

Preferovanou a vyjednávanou možností byla široká koalice ODS a KDU-ČSL, ANO, PIFO a STAN, která by disponovala silou 33 hlasů. Ve snaze o realizaci této koalice se průběžně objevovaly trhliny v programových nesouladech ve strategických projektech, jako je například Horácká aréna nebo Modeta. Jednoznačně byla tato možnost odmítnuta ze strany hnutí STAN. O tuto variantu nestálo ani hnutí ANO, rovněž PIFO ji mělo jako jednu z posledních v žebříčku svých preferencí. Vzhledem k charakteru proběhnuvších jednání a výrazným rozdílům v programových prioritách nebylo po odmítnutí hnutím STAN dále vyjednáváno o této variantě.

Spolupráce ODS a KDU-ČSL, ANO a PIFO ztroskotala na požadavcích PIFO

Koalice ODS a KDU-ČSL s ANO a PIFO (Piráti a Fórum nezávislých kandidátů) se jevila jako zajímavý kompromis, vyvážení sil a s potenciálem fungující spolupráce po celé volební období. Vyjednávání v tomto případě skončila především na neakceptovatelných personálních požadavcích PIFO, doplněných o názorový nesoulad v prioritách realizace některých projektů. “Požadavky PIFO, které má v zastupitelstvu 4 členy byly tak vysoké, že by svou silou převyšovaly i požadavky našeho jedenáctičlenného zastupitelského klubu, což je z našeho pohledu neakceptovatelné“, uvedl předseda městského výboru KDU-ČSL, Ing. arch. Martin Laštovička.

ODS a KDU-ČSL po měsíci vyjednávání směřují ke koalici s ANO bez Jany Nagyové

Společné setkání místní rady ODS a městského výboru KDU-ČSL tak 19. 10. 2022 projednávalo možnosti tvorby koalice a podpořilo jediné možné zbývající řešení, které je možné nazývat jako sňatek z rozumu. Programové priority ODS a KDU-ČSL a ANO v Jihlavě jsou až na výjimky ve vzájemné shodě a síla koalice o 25(24) hlasech zaručuje dostatečnou většinu. I přes patrné animozity na vládní úrovni podpořily ODS i KDU-ČSL v Jihlavě vstup do této koalice, avšak s podmínkou, kterou zavázaly vyjednávací tým. Součástí koalice nebude obžalovaná Ing. Jana Nagyová. PhD. „Pro členy ODS a KDU-ČSL v Jihlavě je nepřekročitelnou překážkou pro tvorbu koalice spolupráce s trestně stíhanými osobami.“, uvedl lídr uskupení ODS a KDU-ČSL Mgr. Petr Ryška

Kontaktní osoby: Petr Ryška, Martin Laštovička, David Beke