Zjednodušíme podporu kulturních akcí
22. září 2022

Vojtěch Prchal: Zjednodušíme podporu kulturních akcí


Kultura znamená pro každého z nás něco jiného, a proto je velmi těžké měřit její úroveň. Co se líbí jednomu se nemusí líbit druhému, a tak není jednoduché se shodnout, jestli je větší kulturou koncert dechové hudby na náměstí, výstava amatérských obrazů nebo koncert známé kapely pro 5 000 lidí. Kultura může být amatérská i profesionální, pro úzkou sortu lidí či pro velké skupiny, a často je úzce spojena se vzděláváním, sportem, cestovním ruchem nebo seberozvojem. Z našeho pohledu jsou kulturou lidské činnosti a aktivity, jejichž cílem je zpříjemnit, zkvalitnit a obohatit život člověka, a proto chceme podporovat ty, kteří se o to v Jihlavě starají - místní kulturní aktéry.


Víme, že organizovat kulturní akci není jednoduché, a že kromě dobrého slova je potřeba podpořit projekty i finančně. Aktuálně funguje v Jihlavě na velmi dobré úrovní dotační podpora kulturních projektů, a to od malých jednorázových akcí, přes podporu celoroční kulturní činnosti, až po obrovské mezinárodní události. Na těchto stavebních kamenech chceme budovat dál.


Naším cílem je minimálně udržet i v aktuální složité době rozpočet cca 8,5 milionu Kč na kulturu v Jihlavě. Jako dílčí klíčové cíle spatřujeme udržení životaschopnosti projektů tzv. Rodinného stříbra - projektů, které jsou neodmyslitelně spjaty s Jihlavou. Menším projektům se zasadíme o další zjednodušení administrativy včetně možnosti elektronického podání a online správy žádostí o dotaci. Máme také za to, že žádosti o finanční podporu nejmenších kulturních akcí (cca do 15 tisíc Kč) mají v poměru k žádané částce vysokou míru administrativy - při zpracování žadatelem, zprocesování úřadem a následném vyúčtování. Navrhneme finanční podporu kulturních akcí do 15 tisíc Kč realizovat formou daru, objednávky anebo jiným způsobem se sníženou administrativou pro žadatele i město Jihlava. Tímto řešením dojde k úspoře času i peněz pro všechny strany a výsledkem bude více energie pro realizaci kulturních akcí v Jihlavě.