Podporujeme sportování
18. září 2022

Petr Ryška: Podporujeme sportování

Podpora sportu na všech výkonnostních úrovních a u všech věkových kategorií je již dlouho důležitou součástí programů ODS i KDU – ČSL. Již Jaroslav Vymazal se zaměřil na budování cyklostezek, kterých bylo v Jihlavě postaveno 39 km. Dále se také zasazujeme o rekonstrukce školních sportovních hřišť u většiny základních škol, keteré byly realizovány za téměř 300 mil. Kč.

Současným lídrem naší kandidátky je Petr Ryška, pro kterého je pozvednutí jihlavského sportu celoživotní náplní. Podílel se na zpracování sportovní koncepce Jihlavy i plánu rozvoje sportu v Jihlavě, včetně akčních plánů. Inicioval založení sportovní třídy na jihlavském gymnáziu, které během 10 let přineslo do jihlavského sportu přes 30 miliónů a zajistilo 8 trenérských míst u šesti různých sportů. Stál u obnovení sportovních plaveckých tříd na ZŠ Rošického a podílel se na mnoha dalších projektech včetně vzdělávání trenérů a sportovních pedagogů v Jihlavě. Díky tomu mohou jihlavští trenéři zdarma navštěvovat přednášky sportovních odborníků se světovým věhlasem.

V letech 2015 a 2019 také zmapoval veškeré jihlavské sportovní subjekty i sportovní zařízení a vytvořil manuál finanční podpory spolků a provozovatelů sportovišť i časový harmonogram nezbytné rekonstrukce či výstavby sportovní infrastruktury. Výsledky byly projednány se všemi jihlavskými sportovními subjekty i sportovní komisí města. Co se týče již realizovaných projektů, tak se v poslední době dokončila vzduchotechnika na bazéně, postavil se pumptrack včetně osvětlení a aktuálně probíhá současná rekonstrukce atletické tartanové dráhy i umělého trávníku na hřišti Na Stoupách. Největší akcí pak je projektování nové Horácké multifunkční arény a podporu má i rekonstrukce haly SK. Sledujeme také současnou situaci okolo energií, jsme v kontaktu s provozovateli sportovišť a na jaře jsme zareagovali návrhem částečné finanční podpory, který byl následně schválen Zastupitelstvem města.

Hlavním cílem koalice pro příští složité roky je udržet všechny jihlavské sportovní subjekty i sportoviště v činnosti za přijatelných ekonomických podmínek. Je důležité, aby počet sportovců, který v Jihlavě za poslední 4 roky narostl i přes pandemii covidu, narůstal i nadále. Neméně důležité ale je i to, aby sportovní úroveň jihlavských sportovních subjektů i nabídka sportovních odvětví zůstala stejná, nebo se zvyšovala. Proto máme zpracovanou analýzu nákladů i příjmů jednotlivých subjektů, včetně dotací od státu, Kraje Vysočina i výše členských příspěvků. V případě zásadních existenčních problémů jsme připraveni a schopni v rámci možností města reagovat.