Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petr Beitl

předseda místního sdružení

Petr Roubíček

místopředseda místního sdružení

Miloš Vele

místopředseda místního sdružení

Pavel Janoušek

člen místní rady

Petros Kalpakcis

člen místní rady

Vladimír Kopal

člen místní rady

Jan Melša

člen místní rady

Vít Němeček

člen místní rady

Ladislav Novák

člen místní rady

Adam Pelta

člen místní rady

Boris Pospíšil

člen místní rady