Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jana Bohuňovská

předsedkyně místního sdružení

Petr Kaňa

místopředseda místního sdružení

Ondřej Tesař

místopředseda místního sdružení

Hana Dubcová

pokladnice místního sdružení

Eva Chaloupková

členka místní rady