Místo pro život - občasník MS ODS Humpolec
29. června 2022

Místo pro život - občasník MS ODS Humpolec

Milí spoluobčané!
Před rokem jsme vydali první číslo občasníku, který si neklade žádné politické cíle a nemá ani literární ambice. Vznikl z potřeby vytvořit místo pro setkávání s obyčejnými životními příběhy, místo pro sdílení nejrůznějších názorů na události dnešní i minulé. Žijeme po téměř dvouleté celosvětové covidové „pauze“ ve světě, který nám již několik měsíců trvající ruské války na Ukrajině připomíná, že jistého asi není nic. Co je však jisté, že člověk nemůže zůstat sám ostrovem a že setkávání a sdílení zážitků, příběhů s ostatními, jedince obohacuje a umožňuje získat rozhled a vnímat svět barevně. O to se pokusíme i v tomto druhém čísle našeho občasníku. Co je to dabing víme, ale zákulisí neznáme. Jak chutná pivo víme, ale jak ho dostat až do španělské Valencie? Víme, že v roce 1945 skončila II. světová válka, ale jak to bylo v Humpolci? Doufáme, že magazín splní svůj účel a Vy milí čtenáři nad ním strávíte s nadhledem i humorem příjemné chvilky.