Ing. Martin Klápště

člen místního sdružení
člen regionální rozhodčí komise