Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Beran

předseda místního sdružení

Michal Frauenterka

místopředseda místního sdružení

Martin Klápště

člen místní rady

Vít Papírník

člen místní rady

Milan Stehlík

člen místní rady