Jak si představujeme otevřenou radnici? Otevřeně!
1. ledna 2019

Jak si představujeme otevřenou radnici? Otevřeně!

Praha 15 má zděděný potenciál. Jak z dávnější minulosti, tak i z let nedávných. I povědomí o tom, že už před více než 2000 lety zde lidé žili, má podle mě také svůj význam.

Mimo řešení běžných radostí a strastí je, podle mého názoru, úkolem radnice také „svým“ občanům skutečnosti netajit. A jednat s nimi otevřeně.

Mohli bychom na tom býti i lépe, ale také i mnohem hůře.

Máme problémy s tranzitní dopravou. A s jejím snížením je třeba začít. A to pokud možno hned. Je také třeba otevřeně občanům sdělit, jaký je skutečný stav jejich prostředí pro život.

Problémy s parkováním, s umístěním dětí v mateřských školkách, s některými nedostatky v organizaci městské dopravy, s bezdomovectvím i vandalizmem, ale také s vnějšími vlivy spojenou protipovodňovou ochranou a nakládáním s povrchovými vodami. I o těchto věcech je třeba nejen otevřeně mluvit, ale i s nimi pohnout. Hledat k řešení spojence, ale zejména se spolehnout sami na sebe.

Je třeba také otevřeně diskutovat o míře vlastního rozhodování, která je nám hlavním městem Prahou poskytována. Budou-li některé možnosti místní samosprávy zveličovány (např. v poslední době tak často diskutovaném rozhodování o nové výstavbě), nedokážeme se dlouhodobě shodnout na skutečných změnách tak, aby se i tyto pravomoci dokázaly více přenést na půdu místní samosprávy.

Stejně tak jde i o rozumnější míru podílu na daních místních občanů, protože jen každá čtyřicátá koruna z jejich daní končí zpět na městské části.

A o to budu usilovat já. Otevřeně.

Michal Frauenterka, místostarosta a zastupitel MČ Praha 15, Občanská demoktratická strana

článek do Hlasatele MČ Praha 15 - 01/2019