Komentář klubu zastupitelů ODS v ZMČ Praha 15 k procesu prodeje vodojemu V Chotejně
27. prosince 2018

Komentář klubu zastupitelů ODS v ZMČ Praha 15 k procesu prodeje vodojemu V Chotejně

Opozice politických stran (Zelení, Piráti, KDU-ČSL a NK) v zastupitelstvu Prahy 15 komentovala minulý týden i jimi dříve připravovaný prodej bývalého, v 50. a 70. letech minulého století zbudovaného, dávno odpojeného vodojemu v hostivařské ulici V Chotejně. A opět po svém. Zda je jejich cílem více zastřít před občany skutečnost, že se příprav prodeje její zástupci už od roku 2017 účastnili, nebo měli s touto nemovitostí ještě jiný komerční zájem, už asi nezjistíme. Ale to teď není to podstatné.

My přinášíme vlastní pohled a dojem z právě probíhajícího procesu.
Se záměrem prodeje vodojemu jsme byli seznámeni teprve nedávno, v listopadu letošního roku.

Možné využití a stav bývalého vodojemu V Chotejně

Funkční a novější vodojem pro území existuje v Horních Měcholupech na Kozinci. Ten druhý, dávno odpojený vodojem V Chotejně, i na základě předchozích studií využitelnosti (administrativa, sklad, galerie), je tak dnes zřejmě zbytným majetkem. Již téměř deset let si to myslí i hlavní město Praha. I vodojem, jako každá nemovitost bez užívání, chátrá. Jeho rekonstrukce by nyní už byla výrazně dražší, než stavba „na zelené louce“.

Prodej bývalého vodojemu V Chotejně – technická příprava

Nyní tak jde především o to, kdy ho prodat a za kolik. A také aby, pokud by se prodal, nebyly později ohledně jeho stavu spory, které by dosaženou prodejní cenu mohly zpochybnit a později i snížit.

Když jsme se o detailech prodeje dozvěděli, byl se náš zástupce opakovaně ve vodojemu podívat. Předkladatel záměru prodeje i odbor majetku nám vyšli vstříc a dodatečně objednali dvě technická posouzení. Jedno posouzení (pasport) plynulo z faktu, že už v roce 2012 odborníci z ČVUT upozorňovali na pronikání vlhkosti a její možný neblahý vliv na konstrukci vodojemu. Druhé posouzení bylo zadáno proto, že se nám zdálo, že dostupný odhad nákladů na případné odstranění vodojemu je velmi nízký (10 mil. Kč).

Zatímco aktuální pasport technického stavu vodojemu ještě není hotov, je už k dispozici položkový rozpočet pro situaci, kdy by vodojem bylo třeba odstranit. Například kdyby došlo k destrukci jeho stropních desek či vnitřní konstrukce. Z pořízeného rozpočtu plyne, že odstranění vodojemu by zřejmě přesáhlo 45 mil. Kč. A to bez dalších možných komplikací spojených zejména s možnou dřívější kontaminací území.

Obě tyto informace jsou podle nás velmi podstatné pro další rozhodování zastupitelů.

Prodej bývalého vodojemu V Chotejně – zjištění prodejní ceny

Další informace, o které byly zastupitelé na středečním jednání informováni, byl výsledek skutečného zájmu o tuto nemovitost po zveřejnění záměru prodeje. O koupi vodojemu se zajímali až tři další zájemci, cenový rozsah nabídek pak byl mezi 25,8 až 28,4 mil. Kč. Následně požadovanou jistinu ve výši 2,58 mil. Kč složil jen jeden z nich.

Prodej bývalého vodojemu V Chotejně – pokračování

Rozhodování o prodeji vodojemu nebylo ani nebude jednoduché, jinak by se jeho prodej zřejmě netáhl už půldruhého roku. Vše je atypické a věc se ani nedá s obdobným procesem porovnat. Snad s výjimkou prodejů starých průmyslových areálů (tzv. brownfields), kde ale většinou dochází, před jeho novým využitím, k demolicím nadzemních budov, často i k dekontaminaci území. I v tom se vodojem V Chotejně trochu liší. A to nejenom tím, že je převážně zahloubenou stavbou.

Informace se dosud shromažďují, v předvánočním čase to stihnout zřejmě nešlo. A to byl také hlavní důvod stažení tohoto bodu z programu jednání prosincového zastupitelstva městské části Praha 15.

Znovu je třeba zopakovat. Stávající politické subjekty v zastupitelstvu již projevily zájem vodojem prodat. Jen jde o to jak, za kolik a kdy? Tak, aby to bylo pro městskou část co nevýhodnější. Vše ostatní je jen mediální mlha.

Zastupitelský klub Občanské demokratické strany, 27. 12. 2018