Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Miloslav Švábenský

předseda místního sdružení

Zbyněk Dominik Koukal

místopředseda místního sdružení

Martina Švábenská

pokladnice místního sdružení

David Hedija

člen místní rady

Dalibor Koukal

člen místní rady