MUDr. Petr Skála

člen místní rady
zastupitel města