Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Lubor Šimeček

předseda místního sdružení

Yvona Totková

místopředsedkyně místního sdružení

Miroslav Frais

pokladník místního sdružení

Dušan Horák

člen místní rady

Petr Lunga

člen místní rady