Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Marie Rothbauerová

předsedkyně místního sdružení

Jan Sojka

místopředseda místního sdružení

Veronika Vošická Buráňová

místopředsedkyně místního sdružení

Ilona Nováková Domkářová

pokladnice místního sdružení

Adam Hlaváč

člen místní rady

Zbyněk Stejskal

člen místní rady

Václav Špinar

člen místní rady