Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Aleš Langer

předseda místního sdružení

Filip Wilczek

místopředseda místního sdružení

Ondřej Bačák

pokladník místního sdružení

Dalibor Blažek

člen místní rady

Miroslav Halatin

člen místní rady

Lukáš Hilšer

člen místní rady

Simona Miková

členka místní rady