Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Dagmar Halašová

předsedkyně místního sdružení

David Daubner

místopředseda místního sdružení

Michal Kolář

místopředseda místního sdružení

Michaela Růžičková

místopředsedkyně místního sdružení

Martin Halaš

pokladník místního sdružení

Petr Komárek

člen místní rady

Michael Korec

člen místní rady