Ing. Pavel Stránský

místopředseda místního sdružení
zastupitel města
člen oblastní rady