Ing. Pavel Stránský

zastupitel města
místopředseda místního sdružení