Ing. Milan Pavelek

člen regionální kontrolní a revizní komise