David Solar

místopředseda místního sdružení
pověřený pokladník