Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Miroslav Sluštík

předseda místního sdružení

David Adámek

místopředseda místního sdružení

Rudolf Dulava

pokladník místního sdružení

Benjamin Andrýsek

člen místní rady

Denis Ferenc

člen místní rady

Stanislav Folwarczny

člen místní rady

Richard Folwarczny

člen místní rady

Iris Heclová

členka místní rady

Linda Knoblochová

členka místní rady

Milan Pecka

člen místní rady

Jan Pekař

člen místní rady

Dominik Siderek

člen místní rady

Marcel Tovaly

člen místní rady