Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jakub Ostrý

předseda místního sdružení

Ludvík Kadlec

místopředseda místního sdružení

Marie Navrátilová

pokladnice místního sdružení

Jolana Štumpová

členka místní rady

Jiří Žižka

člen místní rady