Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petr Smolík

předseda místního sdružení

David Otava

místopředseda místního sdružení

Michal Strejček

pokladník místního sdružení

Vladimír Leška

člen místní rady

Vilém Strejček

člen místní rady