Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petr Maroš

předseda místního sdružení

Michal Šebek

místopředseda místního sdružení

Pavla Vandasová

pokladnice místního sdružení

Miroslav Bína

člen místní rady

Pavel Haišman

člen místní rady

Linda Hetešová

členka místní rady

Adam Kotalík

člen místní rady

Lucie Kozlová

členka místní rady

Martin Kuba

člen místní rady

Dagmar Škodová Parmová

členka místní rady

Daniel Turek

člen místní rady