Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Martin Stašek

předseda místního sdružení

Jan Zahradník

místopředseda místního sdružení

Vladimír Brůha

člen místní rady

Tomáš Lacina

člen místní rady

Vladimír Petráš

člen místní rady

Michal Türk

člen místní rady

Vladimír Tvrdek

člen místní rady