17. června 2022

Opravy účelových komunikací, chodníků a schodišť

Vážení čtenáři, obyvatelé Bystrce,
v únoru jsem vás informoval o seznamu připravovaných oprav komunikací, chodníků a výtluků na tento rok.

Aktuálně je již hotovo:
- Opraven pojezdový chodník za domy Teyschlova 25-27 - odstranění prasklinami poškozené vrchní vrstvy z litého asfaltu o ploše 210 m2 včetně podkladních vrstev (cena opravy 494 290,- Kč bez DPH).

- Opraven přístupový chodník k multifunkčnímu hřišti v ul. Říčanské - cca 50 m2, obnova podkladní vrstvy ze štěrkodrti, dodání a pokládka betonové zámkové dlažby, výměna části betonových obrubníků do betonového lože (96 150,- Kč).

- Oprava schodiště na konci ulice K Dálnici směrem k ul. Větrné včetně opěrné zídky na obou stranách a zábradlí po jedné straně (278 538,- Kč).

- Protierozní úprava pěší trasy mezi zastávkou MHD Ruda a ul. Teyschlovou - zpevnění pěší trasy v délce 80 m, která tvoří zkratku mezi zastávkou autobusu a ulicí Teyschlovou. Pěší trasa je tvořena podkladní vrstvou ze štěrkodrti a vrchním krytem z betonové dlažby. Oprava zahrnuje také větší zemní práce a terénní úpravy (98 784,- Kč).

- Oprava účelové komunikace vedle domu Přístavní 12 - popraskaný povrch a četné výtluky o celkové ploše 200 m2, nová vrstva asfaltu (493 980,- Kč).

- Oprava části vozovky za bytovým domem Opálkova 6-8 - velký lokální pokles vozovky o ploše cca 21 m2. Vybourání do hloubky 45 cm, obnova všech potřebných vrstev a nová krycí vrstva z asfaltobetonu, výměna silničních obrubníků a jejich osazení do betonového lože (91 406,- Kč bez DPH).

Na dalších akcích úřad pracuje.
 

Tomáš Jára,

místostarosta, předseda místního sdružení ODS Brno-Bystrc