20. května 2022

Strategie #Brno 2050

rád bych poukázal na zajímavý projekt, který běží od roku 2017 a od roku 2021 získává stále konkrétnější obrysy. Opakovaně se schází pět pracovních skupin nad tématy PROSTŘEDÍ, PROSPERITA, SLUŽBY, ZDROJE, SPRÁVA složených z odborníků, úředníků, zástupců univerzit a věděckovýzkumných center, neziskových organizací, ale i aktivních jednotlivců, kteří se zapojili např. do projektu „pocitových map“ - což byl sběr dat, který proběhl i v Bystrci.

Pod hlavičkou projektu Strategie #Brno 2050 podporovaného Evropskou unií, operační program zaměstnanost a pod patronátem „Odboru strategického rozvoje a spolupráce“ Magistrátu města Brna byla postupně sebrána data, jak Brno vnímají samotní obyvatelé Brna, ale i lidé kteří do Brna dojíždějí za prací či studiem, postupně se tvoří akční a střednědobé plány na nejbližších 10let (2021-2031) a vše směřuje k tomu, aby Brno v roce 2050 bylo takové, jako jej chceme - s vysokou kvalitou života.

Aktuálně je evidováno zhruba 250 projektů. Jejich nositeli jsou nejen město či jeho společnosti a příspěvkové organizace, ale také řada dalších partnerů, kteří svými nápady a aktivitami přispějí k dosažení společně stanovených cílů rozvoje města Brna. Na seznamu jsou projekty velké svým významem pro město a jeho obyvatele, ale i menší inovativní projekty, které mohou prostřednictvím pilotního ověření nových nástrojů, služeb či postupů přinést velké změny do budoucna. 

V červnu bude probíhat další jednání pracovních skupin, kde bude představen již schválený akční plán Strategie #brno2050 a představení vybraných projektů včetně možnosti spolupráce a podpory těchto projektů ze strany města Brna.

Projekty jsou ze všech možných oblastí a v různých fázích – např. Janáčkovo kulturní centrum (fáze realizace), Terminál městské hromadné dopravy Brno hlavní nádraží (záměr), podpora elektormobility či dostavba kanalizace (realizace), opatření k využití srážkových vod (záměr), Atletický stadion za Lužánkami (idea). A promítají se v nich priority od čisté vody, vzduchu, snižování světelného smogu přes podporu různých druhů infrastruktury a různých forem bydlení až po podporu nadaných dětí a žáků.

Za Bystrc jsme vložili mezi projekty např. mateřskou školku v lokalitě Nad Dědinou a prodloužení tramvajového tělesa na Kamechy. Další projekty se nás samozřejmě dotknou v rámci celobrněnské působnosti.

Více informací najdete na https://brno2050.cz/

Tomáš Jára,

místostarosta, předseda místního sdružení ODS Brno-Bystrc