Doprava v Bystrci
20. dubna 2022

Tomáš Jára: Doprava v Bystrci

pro získání aktuálních informací k opravě a uzavírce zbývající části ulice Odbojářská prosím sledujte webové stránky MČ Brno-Bystrc sekci „Život v Bystrci-Doprava a parkování-Uzavírky a objízdné trasy“ - informace průběžně doplňujeme hned, jak je získáme od zadavatele stavby společnosti Bkom nebo přímo od zhotovitele stavby. Doplňujeme také odpovědi na nejčastější otázky (vzhledem k dlouhé prodlevě mezi uzavírkou a distribucí Bystrckých novin nemá smyl aktuální informace dávat sem).

Na konci března proběhly také tři výrobní výbory k budoucím velkým stavbám týkajících se naší městské části.

Na výrobním výboru 28.3.2022 k prodloužení tramvajového tělesa na Kamechy byly řešeny jednotlivé stavební objekty (samotné tramvajové těleso, opěrné zdi, tunel, komunikace, chodníky, autobusová smyčka, zastávky atd) a domluveno bylo rozdělení do správy jednotlivých účastníků výrobního výboru (Dopravní podnik města Brna, Bkom, Městská část Brno-Bystrc). Samotná stavba tramvajového tělesa a doufejme i sousedícího parkovacího domu Teyschlova, bude moci začít nejdříve v roce 2025 pokud se na ni podaří zajistit peníze z fondů Evropské unie.

Výrobní výbor k zajištění lepší dopravní obslužnosti přehrady vedený atelierem ERA probíhal v duchu vstupního jednání a kompletace podkladů pro budoucí optimalizaci automobilové, hromadné dopravy, vodní, pěší i cyklodopravy včetně nutných objektů parkování, zastávek atd. Za městskou část jsme vydefinovali i další problémy, které je potřeba kolem přehrady řešit a měly by být rozpracovávány v dalších studiích nad rámec této dopravní studie. Informovali jsme o připravovaných záměrech z úrovně městské části v dalších letech (oprava chodníku od Dosty k hrázi) i o projektech v participativním rozpočtu města Brna (chodník od parkoviště k hrázi atd.) týkajících se nejbližšího okolí.

Jsem rád, že v rámci přípravy budoucí mimoúrovňové křižovatky Kamenolom (Uni hoby) již dnes řeší tým z VUT pod vedením pana projektanta Tomáš Říhy optimalizaci umístění zastávek tramvaje v úseku Svratecká – Zoologická zahrada tak, aby obslužnost tramvají nadále zůstala co nejlepší (v rámci mimoúrovňové křižovatky není prostor pro tramvajovou zastávku z důvodu kolize aut, tramvaje a pěších).

Na světelnou křižovatku Kubíčkova x Obvodová se již zpracovává projekt na Odboru dopravy Magistrátu města Brna.

Světelná křižovatka Přístavní x Obvodová již je podána na úřadech ke schválení, je nutné díky rozšíření komunikace dořešit majetko-právní vztahy s Jihomoravským krajem (právo stavby na jejich pozemcích), poté by měla být křižovatka zkapacitněna a osazeny světly pravděpodobně na jaře 2023.

Tomáš Jára,
místostarosta, předseda místního sdružení ODS Brno-Bystrc

Více o autorovi