Křižovatka Obvodová x Přístavní
15. března 2021

Tomáš Jára: Křižovatka Obvodová x Přístavní

Vážení čtenáři, obyvatelé Bystrce,
dlouhodobě se snaží městská část Brno-Bystrc řešit křitovatku ulic Obvodová a Přístavní, kde je zejména v letní sezóně, díky velké návštěvnosti přehrady problém vyjet z ulice Přístavní na ulici Obvodovou, navíc se dle dostupných informací z Centra dopravního výzkumu v okolí křižovatky (včetně prostoru parkoviště před supermarketem) stalo za období leden 2016 - leden 2021 celkem 12 nehod. Za poslední dva roky se zde staly celkem 4 nehody přímo v křižovatce nebo před křižovatkou, z toho 2x srážka s chodcem, 1x srážka s jiným vozidlem a 1 srážka s pevnou překážkou. Se zraněním byly právě dvě srážky s chodci.

Po diskusi s odborem dopravy Magistrátu města Brna jsem požádal minulý rok o dopravní posouzení této křižovatky a to včetně kapacitního posouzení jednotlivých směrů. Dle objednávky Odboru dopravy tuto studii následně společnost Brněnské komunikace zpracovala – najdete ji na webových stránkách městské části Brno-Bystrc, sekce „Život v bystrci“, podsekce „Doprava a parkování“.

Námi dlouhodobě preferované řešení této křižovatky kruhovým objezdem se ukázalo jako technicky možné, ale z kapacitního posouzení dopravy pro výhled pro rok 2045 a následující, se ukázalo toto řešení jako kapcitně nevyhovující Navíc by toto řešení komplikovalo cyklodopravu, realizace by byla finančně výrazně náročnější a v kombinaci se stávajím názorem na trasování X43 v dohledné době nerealizovatelná.

Dopravně nejefektivnější pro oba hlavní směry - tedy z Bystrce do centra Brna a zpět, se jeví ponechat křižovatku nadále jako neřízenou, resp. byla zvažována varianta doplnit ji ostrůvkem, který by zajistil větší bezpečnost chodců a jednodušší (nadvakrát) odbočení z ulice Přístavní od přehrady směrem do centra Brna. Z hlediska posouzení dopravy ze všech směrů je ale již dnes křižovatka kapacitně nevyhovující a se zohledněním bezpečnosti řidičů, cyklistů a chodců toto řešení ani nepovažujeme za správné.

Na jednání Rady městské části Brno-Bystrc 3.3.2021 jsme se tedy rozhodli dále podporovat světelně řízenou křižovatku ve variantě se samostatnými pruhy pro levé odbočení z ulice Obvodová, která v hodinách dopravních špiček jistě bude mít vliv na plynulost dopravy, ale bude výrazně bezpečnější, kapacitně bude vyhovovat předpokládanému dopravnímu zatížení i po roce 2045, umožní průjezd křižovatkou ze všech směrů (tedy nejen z těch dvou hlavních) a na rozdíl od kruhového objezdu je možné ji také realizovat ve výrazně kratším čase. Křižovatka bude vybavena kamerami snímajícími provoz ze všech směrů a systémem optimalizace pouštění jednotlivých směrů tak, aby doprava byla co nejplynulejší.

O toto řešení budeme usilovat a v dalších číslech Bystrckých novin vás o průběhu informovat.

Tomáš Jára,

Tomáš Jára,

místostarosta, předseda místního sdružení ODS Brno-Bystrc

Více o autorovi