Investice do účelových komunikací a chodníků v Bystrci
2. března 2021

Tomáš Jára: Investice do účelových komunikací a chodníků v Bystrci

Vážení čtenáři, obyvatelé Bystrce,
aktuálně plánujeme opravy a investice do účelových komunikací na rok 2021.

V rámci protierozních úprav na ulici Kuršova slepá plánujeme vytvořit další zpevněnou plochu pro odstavení vozidel s kapacitou cca 18 kolmých stání na ploše 230 m2 v hodnotě 500 000Kč+DPH. Tato akce bude závislá na vývoji jednání o prodloužení tramvajového tělesa na Kamechy (první výrobní výbor proběhne 18.2.2021 až po uzávěrce tohoto čísla) a konkrétním umístění napojení účelové komunikace z ulice Vejrostova právě na ulici Kuršovu, abychom nebudovali odstavnou plochu pro vozidla, která by byla tramvají o pár let později zasažena a došlo ke zmaření stavebních nákladů.
Opravovat budeme pravděpodobně část účelové komunikace Ruda směrem k přehradě, chodník Kubíčkova pod OC Max a další úsek účelové komunikace nad parkovištěm u Kozí horky.


V druhé polovině minulého roku úřad městské části Brno-Bystrc zajistil kromě oprav, o kterých jsem psal v minulém čísle, i zpevnění pěší trasy u zastávky MHD U ZOO, opravu pěší trasy mezi ulicí Šemberova a Foltýnova a protierozní úpravy u zastávky tramvaje Ondrouškova viz. přiložené fotografie.

Dále proběhly drobné akce v rámci operativních oprav:
- Protierozní úprava pěší trasy v ploše veřejné zeleně u bytového domu Valouškova 6
- Lokální oprava betonového žlabu a osazení obrubníků parkoviště pod ulicí Adamcova
- oprava zpevněné pěší trasy ve veřejné zeleni mezi ulicí Laštůvkovou a ulicí Odbojářskou u křižovatky s ulicí Černého
- oprava dlážděné plochy na účelové komunikaci před fontánou u OC Max
- lokální oprava účelové komunikace u garáží v ulici Větrná
- obnova pásové vpusti v účelové komunikaci u domu Kuršova 8

Na základě výsledku jednání Rady města Brna o směně pozemků kolem řeky Svratky, které proběhne předpokládám v březnu či dubnu 2021, bychom rádi naplánovali kompletní revitalizaci komunikace kolem řeky Svratky včetně drobného mobiliáře pro všechny, co si rádi dojdou od zastávky Zoo kolem areálu Dosty až na přehradu.
 

Tomáš Jára,

Tomáš Jára,

místostarosta, předseda místního sdružení ODS Brno-Bystrc

Více o autorovi