Opravy účelových komunikací a chodníků v Bystrci
11. února 2021

Tomáš Jára: Opravy účelových komunikací a chodníků v Bystrci

Vážení čtenáři, obyvatelé Bystrce,
v druhé polovině uplynulého roku Úřad městské části Brno-Bystrc zajistil několik větších oprav účelových komunikací, chodníků a schodiští a to jak z rozpočtu městské části Brno-Bystrc (takzvaný SOI – Seznam oprav a investic), tak díky účelovým dotacím z Magistrátu města Brna pro opravy účelových komunikací.


Proběhla oprava zdevastované části slepé účelové komunikace v ulici Pod Horkou – II. etapa s možností odstavení několika vozidel na zpevněné ploše za 425 494,- Kč bez DPH.

Dále byly opraveny dvě části účelové komunikace v úvozu lokality Kozí Horka a to jak při levém okraji parkoviště v částce 385 579,- Kč bez DPH, tak přímý úsek nad parkovištěm za cenu 443 420,- Kč bez DPH. V obou případech se jednalo o velké množství výtluků a erozních rýh (v druhém případě způsobených i díky letním dešťům ve svažitém terénu).

Opraven byl chodník na ulici Vejrostova před areálem základní školy Vejrostova, tedy ve frekventovaném místě před areálem, kde byl poškozen asfaltový povrch s prosedlými místy, v nichž se po dešti tvořily kaluže. Hodnota díla činila 146 227,- Kč bez DPH
Podařilo se opravit i původní veřejné schodiště vedle domu Kuršova 1 s poškozeným betonovým povrchem, kde hrozilo klopýtnutí a pád chodců. Tato oprava stála 189 521,- Kč bez DPH.
Probíhaly i operativní protierozní opravy a úpravy terénu ve vyšlapaných pěších trasách v rámci veřejných ploch v lokalitách zastávek městské hromadné dopravy.

Tomáš Jára,

Tomáš Jára,

místostarosta, předseda místního sdružení ODS Brno-Bystrc

Více o autorovi