Doprava v Bystrci
11. února 2021

Tomáš Jára: Doprava v Bystrci

Vážení čtenáři, obyvatelé Bystrce,

jak jsme vás informovali, byla dokončena oprava komunikace Rakovecká. Akce byla zadána z úrovně Jihomoravského kraje. Požádali jsme Odbor dopravy Města Brna o zbudování zálivů pro zastávky autobusů pod hradem Veveří v obou směrech, aby nedocházelo ke kolizím cyklistů, chodců, autobusů a osobních vozidel. Kromě zálivů pro autobusy bude řešeno i několik úseků cyklostezky.
Dokumentaci dostaneme v nejbližší době k vyjádření – navrhovaná cyklostezka se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty, která je v této části vedena jako přimknutá k vozovce, bude součástí rekonstrukce komunikace II/384.


Na přelomu ledna a února by měl být svolán první Výrobní výbor k prodloužení tramvajového tělesa na Kamechy. V prosinci proběhlo již dílčí jednání k upřesnění požadavků městské části na napojení jednotlivých komunikací, řešení křížení koridorů pro vozidla, chodce a cyklisty s tramvajovým tělesem atd. Proces je to samozřejmě náročný a vyžádá si hodně času - budeme vás informovat.

Výluka Žabovřeská - důvodu výstavby další části velkého městského okruhu je od soboty 9. ledna 2021 po dobu cca dvou let přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Pisárky-Bráfova. O výluce jsme informovali aktuálně na webových stránkách městské části. Níže (a stále na webových stránkách) najdete leták s výlukovými informacemi.
Na přelomu roku jsem žádal pana Ing. Jana Seitla dopravního ředitele DPMB o navýšení počtu nízkopodlažních vozidel na lince 10.

Tomáš Jára,

Tomáš Jára,

místostarosta, předseda místního sdružení ODS Brno-Bystrc

Více o autorovi