Podpora elektromobilů, uzavírka Rakovecká
20. listopadu 2020

Tomáš Jára: Podpora elektromobilů, uzavírka Rakovecká

Vážení čtenáři,
rád bych vás informoval, že Rada MČ Brno-Bystrc podpořila záměr instalace dobíjecích stanic pro elektromobily. V původním návrhu Odboru dopravy Magistrátu města Brna bylo vyhrazení dvou parkovacích stání na parkovišti před MŠ Ríčanská (viz. modrý rámeček v přiložené mapě), dvou vyhrazených parkovacích stání na parkovišti před OC Javor na náměstí 28.dubna a tří míst na parkovišti pod hotelem Santon na ulici Přístavní.
Samotnou realizaci (investici) a provoz stanic bude zajišťovat společnost Teplárny Brno, a.s.

Protože elektromobilů zatím v Bystrci není tak velké množstí a vyhrazená parkovací místa v takovém počtu by pravděpodobně aktuálně blokovala parkovací místa pro vozidla se spalovacím motorem a nebyla zároveň plně využita, navrhl jsem usnesení, aby dobíjecí stanice byly vybudovány pro plnou kapacitu vyhrazených míst dle původního návrhu, ale v první fázi byla vyznačena jen 2 parkovací místa pod Santonem a po jednom parkovacím místu před OC Javor a MŠ Říčanská.
V budoucnu bude možné kdykoli, jen úpravou dopravního značení a bez dalších investic, rozšířit počet míst na plný počet.

Dále uvádím krátkou informaci k uzavírce komunikace Rakovecká. Stavební práce byly v den uzávěrky Bystrckých novin (10.11.2020) již hotové. Zhotovitel stavby předpokládá odstranění dopravního značení a spuštění „zkušebního“ provozu nejpozději do 15.12.2020 (tedy o 14dní dříve, než byl původně předpokládaný termín).
 

Tomáš Jára,

Tomáš Jára,

předseda místního sdružení ODS Brno-Bystrc, místostarosta

Více o autorovi