Volební program
1. září 2022

Volební program pro Brušperk

Vážení občané, představujeme Vám náš společný volební program a naše kandidáty pro letošní volby do Zastupitelstva města Brušperk.

1. ENERGETICKY SOBĚSTAČNĚJŠÍ MĚSTO

 • Vybudování fotovoltaické elektrárny na střechách základní školy
 • Nové úspornější zdroje vytápění – vybudování alternativního zdroje tepla na biomasu v základní škole – snížení závislosti na drahém plynu
 • Dokončení výměny svítidel veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla
 • Vybudování úspornějšího nasvětlení kostela sv. Jiří a dalších objektů

2. BEZPEČNÉ MĚSTO A DOPRAVA

 • Vybudování okružní křižovatky směr Krmelín, Stará Ves n. O., Fryčovice, náměstí Brušperk
 • Nový ostrůvek pro snadnější přecházení u autobusové zastávky „Brušperk Střed“ včetně revitalizace celé lokality
 • Vybudování nové cyklostezky Brušperk – Fryčovice a nové polní cesty s cyklotrasou od Obecního lesa – Lednického kříž ve směru do Krmelína,
 • Budování chodníků a parkovacích míst podél místních komunikací
 • Rekonstrukce lávek a mostů ve městě
 • Spolupráce s obecní policií Hukvaldy

3. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

 • Podpora investic ve všech typech škol v našem městě
 • Kulturní a sportovní centrum „Hyneček“ – rekonstrukce objektu k využití pro spolkovou činnost, obnova společenského sálu a zachování restauračního provozu
 • Zvýšená podpora spolkové a sportovní činnosti v našem městě na všech jeho výkonnostních úrovních
 • Rekonstrukce pumptrackové dráhy u škvárového hřiště

4. REVITALIZACE, ÚDRŽBA A ROZVOJ MAJETKU MĚSTA

 • Volnočasový areál Přehrada – úprava přehradní nádrže a jejího okolí
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice
 • Nástavba budovy Domova pro seniory Ondráš pro rozšíření jeho kapacity
 • Městská knihovna – vybudování hydraulického výtahu pro seniory a hendikepované občany

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Podpora zadržování vody v krajině, budování mokřadů a rybníků, budování alejí podél cest a biokoridorů
 • Více květinových luk ve městě
 • Budování dalších stezek pro chodce se zaměřením na naučnou tématiku
 • Úpravy odtokových poměrů v lokalitách ohrožených přívalovými srážkami a zvětšení retenční schopnosti vodních nádrží

6. SOUDRŽNOST S OBČANY – JSME PATRIOTI

 • Otevřená radnice – další rozvoj digitalizace veřejných služeb
 • Zachování bezplatného sociálního a právního poradenství občanům
 • Participativní rozpočet – zapojení občanů do rozhodování ohledně rozvoje města
 • Architektonická soutěž k nové podobě náměstí a následná společná diskuze s občany, živnostníky a spolky o jednotlivých variantách a možnostech oživení centra města
 • Sociální pomoc potřebným a seniorům
 • Farnost Brušperk – chceme nadále rozvíjet dosavadní přínosnou spolupráci s brušperskou farností a podílet se na společných projektech