Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Tomáš Vojtek

předseda místního sdružení

Magda Frištenská

místopředsedkyně místního sdružení

Vladimíra Lebedová

pokladnice místního sdružení

Zdeňka Mahďáková

členka místní rady

Adam Štalmach

člen místní rady