Volební program MS ODS Brušperk a sdružení nezávislých kandidátů TOP 2010 pro komunální volby 2018
17. září 2018

Volební program MS ODS Brušperk a sdružení nezávislých kandidátů TOP 2010 pro komunální volby 2018

Základem dobrého života v našem městě jsou spokojení obyvatelé, kteří zde pouze nepřespávají, ale skutečně plnohodnotně žijí a zapojují se do kulturního a společenského života. Úkolem vedení našeho města je připravit takové podmínky, aby se nám všem zde dobře žilo. Proto se v našem programu zaměříme nejen na podporu mateřské školky, Základní školy Vojtěcha Martínka a Základní umělecké školy Jožky Matěje, ale i na rozvoj sportovní aktivity dětí a mládeže, ať už prostřednictvím všech sportovních klubů nebo pomocí výstavby nových a údržby stávajících sportovních hřišť. Naši kandidáti vědí, že je nezbytná i podpora kulturních akcí, spolků nebo třeba knihovny a spolkového života obecně. Nesmíme však zapomínat ani na seniory, a my to moc dobře víme. Naši kandidáti mají zkušenosti s podporou a spoluprací na projektech pro ně určených. Důležitou složkou života v naší obci byly vždy také dobrovolné

Pro rodiny s dětmi:

 • Startovací byty pro mladé rodiny s předem danými podmínkami užívání.
 • Příprava a realizace projektu sportovně-volnočasového centra Přehrada-Pastevník
  s cyklodráhou pro nadšené cyklisty, U rampou, venkovní posilovnou a posezením.
 • Podpora dalšího rozvoje předškolního, školního a mimoškolního vzdělávání dětí v úzké spolupráci s vedením vzdělávacích institucí a kraje, podpora nových investic do škol v našem městě.
 • Rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže podporou sportovních klubů, výstavbou a údržbou hřišť.

Pro seniory:

 • Identifikace potřeb našich seniorů.
 • Rozšíření sítě sociálních služeb zajištěním například denního stacionáře.

Pro podnikatele:

 • Zatraktivnění náměstí vhodným využitím Národního domu, například:

+ minipivovar ve sklepních prostorách s vlastní výrobou nefiltrovaného ležáku a dalších speciálních druhů piva,

+ spolu s tím obnovení provozu restaurace, kde by bylo možné ochutnat brušperské pivo, včetně specialit šéfkuchaře.

 • Podpoříme podnikatele, kteří budou chtít ve městě, a zvláště na náměstí, otevřít provozovnu nebo krámek vstřícnými finančními podmínkami.
 • Vypracujeme pravidla podpory města podnikatelům, jejichž součástí bude i Program oceňování podnikatelů města Brušperk.

Pro občany:

 • Chceme prosadit setkávání zastupitelů a vedení města s občany na předem stanovená témata, včetně TV přenosů ze zasedání zastupitelstev.
 • Přizpůsobíme termíny zasedání zastupitelstva co nejširšímu počtu občanů, a to zahájením v 16 nebo v 17 hodin.
 • Městskou radnici přizpůsobíme co nejvíc potřebám občanů, budeme dbát na komunikaci
  s lidmi bez zbytečných prodlev.
 • Zprůhledníme a zefektivníme všechna výběrová řízení, která budou probíhat dle rozhodnutí samosprávy.
 • Budeme podporovat činnost občanských spolků, především spolek dobrovolných hasičů.

Pro rozvoj města:

 • Vytvoříme Plán rozvoje města s využitím podnětů našich občanů.
 • Podpoříme urbanistickou studii pro rekonstrukci náměstí s úpravou parkování a míst s lavičkami.
 • Budeme prosazovat vhodnější řešení dopravní situace města s úpravou tzv. Zóny přednosti zprava.
 • Podpoříme dopravní analýzu, projekt a realizaci okružní křižovatky cest II/486 a II/48615, tedy Fryčovická – Staroveská – Krmelínská, ve spolupráci se Správou silnic MS kraje.
 • Navrhneme rozšíření cyklostezek o další ve směru na Fryčovice, tak, aby vedla mimo hlavní komunikaci.
 • Podpoříme dobudování kanalizační sítě do dalších lokalit města.
 • Budeme pečovat o stav a vzhled kulturních památek na území města.
 • Chceme čisté ovzduší, čisté ulice našeho města a bohatou veřejnou zeleň.
 • V našem programu hraje ochrana životního prostředí významnou roli.
 • Zajistíme racionální systém svozu komunálního odpadu, čistotu ploch okolo kontejnerů.
 • Navrhneme možnost výstavby sběrného dvora.

Pro důstojnou oslavu výročí založení města Brušperka:

 • V roce 2019 bude naše město slavit 750 let svého vzniku. Ve spolupráci s městskými orgány, spolky a organizacemi se zasadíme o důstojné oslavy tohoto výročí.